tisdag 14 april 2009

Engelsmännen och biobränslena

I Storbritannien tar de seriöst på det här med biobränslen. För ett år sedan infördes vad som kallas "the Renewable Transport Fuel Obligations Order", RTFO. Alltså en lagstiftning som säkerställer att alla bränsleleverantörer säljer en viss andel biodrivmedel. Men det ska inte vara vilka biobränslen som helst, utan de ska hålla hög nivå både vad gäller olika hållbarhetskriterier och verklig koldioxidbesparing.

Till en början var ambitionen hög, men sedan man undersökt risken för negativa konsekvenser som en följd av förändrad markanvändning sänktes ambitionsnivån något.

För att en bränsleleverantör ska få "räkna in" det sålda biobränslet måste det finnas en koldioxid- och hållbarhetsrapport för just det aktuella bränslet. Denna rapport ska omfatta ursprungsland, hållbarhet ur ett brett perspektiv och en beskrivning av de minskade koldioxidutsläppen ur ett livscykelperspektiv av detta bränsle jämfört med det fossila det ersätter.

Efterlevnaden av RTFO kontrolleras av RFA "The Renewable Fuels Agency" som utförligt berättar på sin hemsida hur det går. Där kan man följa hur stor andel av de sålda biobränslena som klarar hållbarhetskraven, och även resultaten för de enskilda bränslebolagen.

Så här står det bland annat i en rapport som täcker perioden april 2008-jan 2009:
  • Over the nine month period, 18% of biofuels met an environmental standard, compared to a target of 30%.
  • 99% of the fuel reported as coming from UK feedstocks met environmental sustainability standards.
  • Greenhouse gas savings of 46% were achieved against a Government target of 40%.
Det är alltså sisådär med den miljömässiga hållbarheten hos det importerade bränslet, men bättre än målsättning när det gäller minskade koldioxidutsläpp.

Man kan också läsa hur respektive bolag klarar sig, vilket är lysande konsumentinformation måste jag säga!

ConocoPhillips, Ineos, Mabanaft and Prax are exceeding the current environmental sustainability target. Several companies (Chevron, Murco, and Topaz) have not reported any biofuels meeting the qualifying environmental standard, and Esso have reported less than 0.5% of their biofuels meeting a qualifying environmental standard.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar