måndag 16 mars 2009

Klimatmärkning av mat

Titt som tätt börjar jag fundera på hur en bra klimatmärkning skulle se ut. Vad är det jag vill ha och behöver för att kunna konsumera klimatsmartare än idag? Fokus blir lätt på maten, eftersom det känns som att det är där huvuddelen av mina utsläpp kommer ifrån, men principen är överförbar även på andra produktgrupper.

Alla produkter skulle vara märkta med CO2-utsläpp fram till butiken. Producenterna skulle då leverera utsläppsinformation ihop med produkten, och affären hade att lägga till sina utsläpp och märka upp varan. Allra helst med både utsläpp per kg (för att möjliggöra jämförelser) och utsläpp per enhet.

Vad är då vitsen med detta totalt genomadministrativa (och bitvis svårbedömda) arbete? Jo, att jag som konsument ska kunna välja det mjöl, den mjölk eller den ost som producerats med allra minst klimatpåverkan.

Efter nederlaget med klimatproppen som inte på något sätt kommer att hjälpa mig att märkbart minska mina utsläpp från till exempel matkonsumtionen så står mitt hopp till en obligatorisk klimatmärkning på maten. För nog måste det finnas ostproducenter som enbart köper miljömärkt el och därmed har betydligt lägre koldioxidutsläpp än konkurrenten som köper ful kol-el?

För min del får man gärna börja med de poster som ger störst utsläpp (i min icke-köttätande värld). Det vill säga till exempel bananer, citrusfrukter, mjölk, ost, vin, fisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar