torsdag 4 juni 2009

Forskningspengar till rätt ställe?

Energimyndigheten går nu ut med nyheten att man fördelar knappt 170 miljoner kronor till forskning om klimatsmarta fordon. De 17 olika projekt som får pengar syftar till att på olika sätt minska bränsleförbrukningen och utsläppen från både lätta och tunga fordon.

Är detta verkligen att satsa rätt?

Ja, om man vill stötta en fordonsindustri i kris (bland annat får Volvo 7 miljoner kronor för att forska om nästa generations Ottomotor - är det verkligen innovativt?).

Nej, inte om man vill göra största klimatnytta för pengarna. Vad vi behöver forska på är hur vi minskar transportbehovet i samhället.

En liten rapport från Vägverket som kom nu i mars avslöjar att:

Sedan 1990 har utsläppen inom vägtransportsektorn ökat med 12 procent eller ca 2 miljoner ton. Samtidigt finns mål om oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010. Trafikökningen mellan 1990 och 2008 medförde att utsläppen steg med 3,4 miljoner ton. Om trafiken hade varit oförändrad mellan 1990 och 2008 skulle det ha inneburit att utsläppen minskat med 8 procent istället för som nu ökat med 12 procent.

Alltså, vi har haft en teknikutveckling som gjort att utsläppen skulle ha minskat med åtta procent mellan 1990 och 2008 om vi hade kört lika mycket nu som då. Men istället har teknikutvecklingen "ätits upp" av ökade transporter och utsläppen har istället ökat med tolv procent.

Är det då rätt väg att fortsätta satsa på teknikutvecklingen?

Hur ska vi till 2010 kunna minska utsläppen så att målet om oförändrade utsläpp mellan 1990 och 2010 uppfylls?

Hur ska vi göra för att minska samhällets transportbehov?

När kommer pengarna till den forskningen?

På uppmaning av Johan E har inlägget även publicerats på Ecoprofile.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar