fredag 2 januari 2009

Skridskor på Heden

Tack till Göteborgs stad (eller vem det nu är) som har ordnat med skridskobana på Heden! Idag tog vi på oss alla våra varma kläder, hoppade på spårvagnen och for in till stan för en härlig dag på isen. Fantastiskt.

Jag kommer under året att skilja på mina privata, individuella utsläpp och de offentliga, allmänna utsläppen (t.ex. från vård och infrastruktur). Ett besök på bandybanan på Heden tillhör kategorin svårplacerade. Ska det räknas som ett individuellt utsläpp eller som ett offentligt?

Helt klart är verksamheten mycket energikrävande, men hur ska man allokera utsläppen? Banan är så vitt jag förstått byggd för att spelas bandy på och att allmänheten släpps på är en ren bonus. Ur det perspektivet kan man tänka att utsläppen skulle funnits där oavsett om jag var där eller inte och alltså ska de inte belasta mitt "utsläppskonto".

Om jag ändå tänker att jag kommer där med mitt "koldioxidkontokort" vid entrén och ber dem dra ifrån de utsläpp mitt besök ger upphov till så kan man undra hur det skulle gå till. Antingen får de ha koll på energiförbrukningen för varje dag, varje timme och samtidigt fördela detta på antalet besökare, och dra rätt mängd från mig. Eller så får man tänka sig en uppskattad årlig energiförbrukning och en uppskattning av antalet besökare under året och den mängden koldioxid dras från mitt kontokort. Tänk då om det vid slutet av året visar sig att uppskattningen är helt felaktig och de antingen dragit för mycket eller för lite från mig. Nä, det funkar inte.

Det kommer nog helt enkelt att få bli så att den här typen av aktiviteter får räknas in i den offentliga konsumtionen. I brist på ett bra sätt att räkna.

Kom gärna med förslag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar