måndag 5 januari 2009

Källor

Till en början kommer en av mina huvudsakliga källor under experimentet att vara rapporten "Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster" från FOI. Den är skriven av Riitta Räty och Annika Carlsson-Kanyma och kom ut i mars 2007.

Som titeln avslöjar innehåller den koldioxidintensiteter för över 300 varor och tjänster. Intensiteterna är beräknade utifrån ett livscykelperspektiv och är egentligen lite för grova för att jag ska vara helt nöjd, men mycket kan hinna hända på ett år och förhoppningsvis hittar jag nya källor allt eftersom som jag också kan använda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar