söndag 4 januari 2009

Hur?

För att överhuvudtaget ha någon chans att nå målet räknar jag med att jag i princip kommer att behöva ha köpstopp på allt som inte är livsnödvändigt. Utsläpp från all (privat) konsumtion ska uppskattas och räknas ihop.

Exakt hur jag ska räkna under året vet jag inte ännu. Det får ge sig under resans gång. Någon hundraprocentig vetenskap kommer det inte att bli, eftersom jag kommer att göra det här experimentet vid sidan av mitt vanliga liv med familjen, jobbet, vännerna. Så det som inte går att få reda på hyfsat enkelt kommer att bli en uppskattning.

När det gäller min privata konsumtion kommer jag att tänka mig att jag har en kvot med individuella utsläppsrätter som jag får förbruka. Jag vill försöka förstå hur ett sådant system skulle kunna fungera i praktiken.

Jag har redan mina aningar om var de största problemen kommer att dyka upp;
1, Upplevelser, hur beräkna mina utsläpp från dem?
2, Dubbelräkning, när är det min konsumtion och när är det någon annans?

Kvitton när vi handlar till familjen kommer jag månadsvis att räkna ihop och dividera på fyra. Kött kommer jag dock att räkna bort.

När vi bjuder andra på mat så dras det från min kvot, men å andra sidan kommer jag inte att räkna bort koldioxid från min kvot när jag blir bjuden på mat hemma hos andra.

Varje månad kommer jag att sammanställa månadens utsläpp fördelat på olika kategorier:
* mat/dryck,
* förbrukningsmaterial (inkl hälsa och sjukvård),
* nöjen/aktiviteter,
* resor/transporter,
* fritid
* el,
* värme
* övrig konsumtion.

Kanske kommer jag att uppfattas som inkonsekvent, men så får det bli. Till syvende och sist gör jag det här experimentet för min egen del, för att stilla lite nyfikenhet och utforska vad ett hållbart liv kan innebära. Det är inte vetenskap för mig. Och om någon inte gillar det jag gör så vore det intressant att följa fler som gör liknande experiment för att se vilka slutsatser, metoder och avgränsningar andra kommer fram till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar